Hem

Belönad med Publicistklubben Västras stora pris 2016.

 

”Känslosamt, närvarande och alltid med människan i centrum.

Magnus Sundberg visar vikten att med mod, erfarenhet och

yrkeskunnande värna det grundläggande journalistiska uppdraget:

Den osminkade berättelsen om människans villkor.

I den lilla och stora världen.”

 

 

Dokumentärt bildmagasin

Eyewitness.nu

 

Photo essay by Mark Peterson Charlottesville 8/12

 

Mark Peterson has been covering US domestic politics since the beginning of the 1990s, for – among others - New York Times Magazine and Time Magazine.

Mark Peterson follows the action closely. He wants us to feel what he feels the moment he lifts his camera. When the reflex should be to duck, he instead lifts the camera. When he took these pictures, he was pepper-sprayed, had items chucked at him and was head-butted by a Nazi. But he stresses that he

is not a war photographer. In fact, he describes himself as a chicken.

I am proud that we in this edition of Eyewitness.nu can present Mark Peterson’s pictures from an event that has sent ripples around the world.

 

Mark Peterson har bevakat amerikansk inrikespolitik sedan början av 1990-talet, med uppdragsgivare som till exempel New York Times Magazine och Time Magazine.

Mark Peterson rör sig nära skeendet. Han vill få oss som betraktare att känna det som han själv känner i det ögonblick då han lyfter kameran. När reflexen borde vara att ducka, lyfter han i stället kameran. Under det här reportaget utsattes han för pepparspray, fick föremål kastade på sig och blev skallad av en nazist. Men han betonar att han inte är krigsfotograf – snarare beskriver han sig själv som en fegis.

Jag är stolt över att vi i detta nummer av Eyewitness.nu kan presentera Mark Petersons bilder från en händelse som gett eko över hela världen.

 

Magnus Sundberg

Photo journalist and Editor

info@eyewitness.nu

+46 705751123

Tidigare temanummer av Eyewitness.nu

Uppdrag: Ungern, Jerusalem, Istanbul, Hemlandet, Kuba, Asyl

 

Copyright 2016 Magnus Sundberg All Rights Reserved