Hem

Belönad med Publicistklubben Västras stora pris 2016.

 

”Känslosamt, närvarande och alltid med människan i centrum.

Magnus Sundberg visar vikten att med mod, erfarenhet och

yrkeskunnande värna det grundläggande journalistiska uppdraget:

Den osminkade berättelsen om människans villkor.

I den lilla och stora världen.”

 

 

Dokumentärt bildmagasin

Eyewitness.nu

Uppdrag: Mötet

Där träffar ni ungdomar mellan sex och femton år som möts under några månader för att göra en gemensam teater- och dansföreställning. Möten bortom religion, hudfärg, etnicitet och klasstillhörighet. Möten och ögonblick där fokus ligger på närvaron hos de nyanlända eleverna som möter det nya landet Sverige. Där barn och ungdomar berättar om sina möten. Ögonblick som inger hopp, bortom storpolitik av hot och konflikter.

 

Magnus Sundberg

Photo journalist and Editor

info@eyewitness.nu

+46 705751123

Tidigare temanummer av Eyewitness.nu

Uppdrag: Kapprustning, Charlottesville 8/12, Asyl, Kuba, Hemlandet, Jerusalem, Ungern

 

Copyright 2017 Magnus Sundberg All Rights Reserved