Redaktion

 

Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus Sundberg.

Magasinet är politiskt och religiöst obunden och

utkommer med fyra nummer per år.

 

Magnus Sundberg

Fotojournalist och ansvarig utgivare

+46 705 751123

info@eyewitness.nu

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Börjesson

Grafisk formgivare

+ 46 705 179293

ulf.borjesson@icloud.com

Eva Brandt

Bildredaktör

info@eyewitness.nu

 

 

Patrick Sörqvist

Bildredaktör

info@eyewitness.nu

 

ISSN 2002-1720 All rights reserved © Magnus Sundberg