Redaktion


Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus Sundberg.

Magasinet är politiskt och religiöst obunden.


Magnus Sundberg

Fotojournalist och ansvarig utgivare

+46 705 751123

sundberg.magnus@gmail.com
Ulf Börjesson

Grafisk formgivare

+ 46 705 179293

ulf.borjesson@icloud.com

Eva Brandt

Bildredaktör

info@eyewitness.nuPatrick Sörqvist

Bildredaktör

info@eyewitness.nu


ISSN 2002-1720 All rights reserved © Magnus Sundberg